İnsan Kaynakları

Eğitim ve Geliştirme

Eğitim ve gelişim sürecinde yaklaşımımız, şirketin vizyonu ve iş hedeflerine paralel olarak, sürekli gelişim prensibi ile çalışan ve şirket performansının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Organizasyonumuzun gereksinimleri doğrultusunda çalışanların mevcut ve gelecekteki gelişim ihtiyaçları planlanırken şirket içi kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması da hedeflenmektedir.

İşe girişten itibaren kurumsal ve kişisel ihtiyaçlar dikkate alınarak; çalışanlar için oryantasyon, kişisel gelişim, yönetim becerileri, teknik/uzmanlık ve mesleki gelişim vb. gibi farklı gelişim programları planlanmaktadır