İnsan Kaynakları

Performans Yönetimi

Performans Yönetim Sistemi şirket hedefleriyle kişisel hedeflerin paralel olarak gerçekleşmesine yöneliktir. Dengelenmiş Puan Kartı (Balanced Scorecard) tekniği baz alınarak oluşturulan değerlendirme sisteminde hedefler yılın başında belirlenir ve mutabık kalınır. Yıl ortasında rehberlik ve izleme görüşmeleri ile hedef gerçekleşmeleri takip edilmekte, varsa gerekli revizyonlar yapılmaktadır. Sene sonunda ise gerçekleşmeler hedefler ile değerlendirilmektedir.

Yıl sonunda yapılan değerlendirmeler, belirlenmiş oranlarda performans karnelerine yansıtılmaktadır. Performans değerlendirmesi sonuçları ödüllendirmeye kaynak sağlamaktadır.