İnsan Kaynakları

Seçme ve Yerleştirme

Seçme ve Yerleştirme sürecimizde; kurum kültür ve hedeflerine uyum sağlayacak, pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, gelişime ve yeniliğe açık adayları kurumumuza kazandırmak hedeflenmektedir.                                                                                                                                                            

Belli bir pozisyonun gereklilikleri ışığında, yeni mezunların veya deneyimli adayların bu pozisyon için uygunluğunu belirlemek için aşağıdaki değerlendirme araçlarının tamamı veya bir kısmı kullanılmaktadır.

  • Yetkinliğe Dayalı Görüşme
  • İngilizce Seviye Belirleme Sınavı
  • Kişilik Envanteri