İnsan Kaynakları

Ücret Yönetimi

Akdeniz Kimya ücret politikasının temelini iş kademelendirme altyapısı doğrultusunda “eşit işe eşit ücret” ilkesi ile sağlanır. Yapılan işin büyüklüğü göz önünde bulundurularak iş kademeleri belirlenmekte, piyasa araştırmaları ve iç analizler sonucunda bu kademeler için ücret seviyeleri oluşturulmaktadır. Bu sistem ile şirket adil ve piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapabilme imkanı sağlamaktadır.