Kurumsal

Bilgi Güvenliği Politikamız

Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. ürün ve hizmet sunumu için sahip olduğu bilgi varlıklarının korunmasını, uygun şekilde yönetilmesini, verilen hizmetlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam olarak karşılanmasını sağlar. 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki bilgi varlıklarıyla, herhangi bir ilişkisi olan tüm Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. çalışanları bu politikayı uygulamakla yükümlüdürler ve bu politikayı onaylamış olan yönetimin desteğine sahiptirler.

Bu doğrultuda,

  • Bilgi varlıklarımızı tehdit eden riskleri ele alıp, uygun önlemleri alarak etkilerini azaltırız.
  • Bilgi Güvenliğini etkileyen ulusal/uluslararası kanun, mevzuat, düzenleyici kurul/otorite kararlarına, talimat ve prosedürlerine uyarız.
  • İş ve hizmetlerimizin sürekliliğini temin edecek çerçeveleri oluştururuz.
  • Kurumsal ve müşteri bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik haklarını koruruz.
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarına uyar ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlarız.
  • Önemli değişiklikler durumunda; yılda en az bir kez olmak üzere bu politikayı gözden geçiririz.
  • Bilgi güvenliği konusunda farkındalığımızı arttırmak için çalışırız.
  • Çalışan, iş ortakları, müşteriler ve 3. taraflarla gizlilik sözleşmesi yaparak kurum ve müşteri bilgilerini koruruz.
  • Güvenlik ihlallerini kayıt altına alarak, ihlalin ortadan kaldırılmasını sağlarız.

Akdeniz Kimya San. Tic. A.Ş. firması için geçerli olan ve düzenlenmiş olan bütün politikalar, prosedürler, talimatlar vb. dokümanlar Akdeniz Kimyasal San. ve Tic. A.Ş. firması için geçerli olarak kabul edilip, uyum sağlarız.