Kurumsal

Çevre ve İSG Politikamız

Akdeniz Kimya olarak “Çevreye Saygılı Üretim” ve ‘’Hedefimiz ‘0’ Kaza’’ sloganıyla sürdürdüğümüz faaliyetlerimizde kullandığımız Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

  • Tüm süreçlerde tasarım aşamasından itibaren acil durumlar ve muhtemel risklerin yönetimini, çevre boyutları ve enerji verimliliği ile ilgili uygulamaları, yönetimin desteği ve çalışanların katılımıyla kontrol altına almak.
  • İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve enerji tasarrufu bilincinin gelişmesi için çevre ile uyumlu, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratılarak tüm müşterilerimizin ve paydaşlarımızın duyarlılığının artırılmasını sağlamak.
  • İşyerinden kaynaklanacak yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için sağlık ve güvenlik risklerimizi belirleyerek kontrol altında tutulmasını sağlamak.
  • Tüm süreçlerimizde her türlü atığın kaynağında azaltılması, geri dönüşüm oranının artırılması ve değerlendirilemeyen atıkların bertaraf edilmesini yasal şartlara uygun olarak yapılmasını sağlamaktır.