Sürdürülebilirlik

Çevresel Sürdürebilirlik

Akdeniz Kimya, OYAK Sürdürülebilirlik Politikası ve Stratejisininin yol göstericiliği doğrultusunda uluslararası kabul görmüş göstergeler ile faaliyetlerini izleyerek sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarını belirler, performansını sürekli iyileştirir. Akdeniz Kimya sürdürülebilirlik yönetimi, üst yönetimin vizyonu ve desteğiyle, tüm çalışanların dâhil olduğu süreçle sağlanmaktadır.

Tüm faaliyetlerini çevrenin, çalışanlarının, müşterilerinin, son kullanıcıların ve halkın sağlığına sorumlu bir tutum içinde gerçekleştiren Akdeniz Kimya ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi uygulamaktadır.

Akdeniz Kimya, sürdürülebilirlik çerçevesinde OYAK kuruluşlarının hedefi olan daha az kaynakla daha çok değer yaklaşımını benimsemektedir. Ayrıca Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Çevre Komisyonu üyesi olup çeşitli projelerin sürdürülmesi ve Akdeniz Kimya’da uygulanmasını destekler.

Akdeniz Kimya çevresel duyarlılığının artırılmasına yönelik bilincin, uluslararası ilerlemeler paralelinde çalışanları, tedarikçileri ve alt yüklenicilerinde de yaygınlaştırılmasını ve uygulanmasını destekler.